U bent hier

Bekijk deze email in je browser

Nieuwsbrief april

Gulpdal. Foto: Twan Teunissen

Bomen tegen overstromen

Bomen en hagen om overstromingen te voorkomen. Sinds 2018 worden wateroverlast en erosie door ARK Rewilding Nederland bij de bron aangepakt om het Limburgse Gulpdal en Boven-Geuldal klimaatbestendiger te maken en te beschermen tegen overstromingen. Door hellingen en oevers langs beide rivieren hun natuurlijke waterbergingsfunctie terug te geven, vertraagt de watertoevoer naar het dal én naar overstromingsgevoelige gebieden verder stroomafwaarts. Door bomen, hagen en struwelen meer ruimte te geven, snijdt het mes aan twee kanten. Het water wordt beter vastgehouden en de natuur profiteert.

Het afgelopen winterseizoen heeft ARK in samenwerking met Staatsbosbeheer, Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, IKL, Natagora, particulieren, lokale overheden en Waterschap Limburg veel struweelhagen en bos aangeplant. De bomen en hagen zorgen ervoor dat regenwater beter in de bodem infiltreert en daardoor minder snel zal afstromen. Dat maakt de kans op overstromingen een stuk kleiner. Maar het bos doet nog meer. Het beïnvloedt het microklimaat en tempert al te extreme schommelingen, het biedt voedsel en leefgebied voor dieren en legt tenslotte ook nog CO2 vast. Aanplant en andere maatregelen zijn mogelijk dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij en een subsidie van het Europees landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling. Lees meer.

Grote weerschijnvlinders op poep. Foto: Matthew Oates

Landbouwvee niet ideaal voor natuurgebieden

Op grote schaal worden landbouwdieren als runderen, schapen en paarden ingezet voor begrazing in natuurgebieden. Zonder hun aanwezigheid zouden deze gebieden dichtgroeien met bos of overwoekerd raken door dominante planten. Maar er zit een keerzijde aan. De poep van landbouwvee blijkt funest voor...
Lees verder op onze website

Twee scholen grenzeloos op pad

Leerlingen van de Walburgisschool (15) en de de Leegmeerschule (23) hebben elkaar twee keer ontmoet in de natuur (op 19 maart en 1 april). Grensoverschrijdend zelfs, de eerste keer aan de waterkant van een zandwinplas bij Netterden in Nederland, de tweede keer langs de Rijn in de Dornickse...
Lees verder op onze website
Maashorst

Grote grazers en veiligheid in de Maashorst

De Maashorst is het grootste aaneengesloten natuurgebied van Noord-Brabant en een belangrijk recreatiegebied voor de regio. ARK Natuurontwikkeling werkt samen met lokale partijen en gemeenten om de rijke natuur in het hart van de Maashorst terug te brengen waar mensen volop van kunnen genieten....
Lees verder op onze website
Muntencollectie Wildlife in Nederland

Nieuwe muntencollectie Wildlife in Nederland

In de nieuwe serie munten van de Koninklijke Nederlandse Munt is er aandacht voor wilde dieren die hun plek in de natuur aan het terugwinnen zijn. Het gaat om dieren die profiteren van de ontwikkeling van nieuwe, robuuste en dynamische natuurgebieden. Door verbindingen tussen deze gebieden kunnen...
Lees verder op onze website
Dode wisent

Wisenten nemen afscheid van gestorven koe

De oudste koe van de kudde wisenten in het Kraansvlak is eind 2018 doodgegaan. Het dier was recent gestorven toen ze werd gevonden door een boswachter van het wisentenproject van PWN en ARK Natuurontwikkeling. Het bood een bijzondere mogelijkheid om na te gaan wat er na haar dood gebeurt....
Lees verder op onze website
Ottersporen in de sneeuw

Ottersporen in Brabant ontdekt

Op The High Tech Campus in Eindhoven zijn ottersporen gevonden. De sporen werden in februari ontdekt in een laagje sneeuw. Deskundigen hebben inmiddels bevestigd dat het daadwerkelijk om ottersporen gaat. De prenten zijn gevonden op een beschoeiingsplank langs een waterplas in de buurt van de...
Lees verder op onze website
Vogelobservatorium Haringvliet. Foto: Ro&Ad Architecten

Gratis sneak preview vogelobservatorium

Bij het Haringvliet wordt een unieke nieuwe vogelkijkplek geopend. Nog voor de officiële opening hebben bewoners uit de regio van vrijdag 12 tot en met zondag 14 april de mogelijkheid voor een gratis sneak preview! Het vogelobservatorium biedt een fantastisch uitzicht op het weidse Haringvliet en...
Lees verder op onze website
Kijkhuisplas

Natuurontwikkeling Millingerwaard

Bart Beekers, van ARK Natuurontwikkeling, heeft veel te maken met natuurontwikkeling in allerlei gebieden, o.a. in de Gelderse Poort. Dit is het uiterwaardengebied rond de plek waar de Rijn Nederland binnen komt en zich splitst in Waal en Neder-Rijn. Hier zijn vrijwel alle uiterwaarden...
Lees verder op onze website
ONDER DE AANDACHT
Schotse Hooglanders

Natuur als systeem

Duizenden planten- en diersoorten zijn direct of indirect afhankelijk van grote grazers en met de natuurlijke begrazing mee geëvolueerd. Zij hebben zich aangepast aan de begrazingspatronen van de grazers, hun mest, of de grazers zelf (roofdieren, parasieten). Zo hebben ze hun natuurlijke plek in het Nederlandse landschap veroverd. Bij grazers is er meestal sprake van facilitatie: de ene soort schept omstandigheden die de andere juist nodig heeft. Zo kunnen runderen - die gras met hun tong afrukken - de weg banen voor paarden die korter gras afbijten. Paarden effenen op hun beurt weer het...

lees verder
Copyright © 2023 ARK Rewilding Nederland
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u betrokken bent bij ARK Rewilding Nederland of omdat u heeft aangegeven dit te willen ontvangen.

Ons postadres is:
ARK Rewilding Nederland
Winselingseweg 95
6541 AH Nijmegen