U bent hier

Klimaatwandeling door Geuldal

ARK maakt zich samen met (natuur)partners sterk om de regendruppel daar waar hij valt zo lang mogelijk vast te houden. Dit doen we op verschillende manieren. Zo zijn in de afgelopen jaren in het Geuldal vele kilometers aan drainages onklaar gemaakt. Dit zorgt ervoor dat water zich in de bodem verspreidt en zo beschikbaar is voor vegetatie en gewassen in plaats van versneld via een ondergronds buizensysteem afgevoerd wordt waardoor wateroverlast kan ontstaan.

Behalve regenwater wordt ook kwelwater (mineralenrijk grondwater) door drainages afgevangen en afgevoerd. Dit kwelwater mag zich nu weer in de bodem van de graslanden verspreiden en aan de oppervlakte komen in natuurlijke laagtes. Waar kwelwater tot boven de bodem komt en het langer nat blijft, ontstaan groeiplekken voor soorten zoals echte dotterbloem, adderwortel, wolfspoot, moerasspirea, moerasvergeetmijnietje, veldrus, echte koekoeksbloem, watermunt, beekpunge, en kattenstaart. Een lust voor het oog en een paradijs voor vele soorten insecten en vogels. 

 Het Geuldal heeft als gevolg van klimaatontwrichting steeds vaker te maken met wateroverlast en verdroging. De extreme hoogwatersituatie in de zomer van 2021 en meerdere droge periodes maken ons duidelijk dat we gebaat zijn bij een klimaatrobuust beekdal. Daarmee kunnen we toekomstige wateroverlast en verdroging helpen voorkomen. 

WATER ZOEKT WEER HAAR EIGEN WEG

Tijdens deze excursie bezoekt u met Imke Nabben van ARK Rewilding Nederland gebieden van Natuurmonumenten waar drainages zijn verwijderd en laat Imke zien wat het effect is van het water vasthouden in de natuur, in de bovenloop van de Geul.

De wandeling duurt ongeveer 2 uur en voert ons door het glooiende landschap. De excursie is helaas ongeschikt voor jonge kinderen en bezoekers die minder goed ter been zijn of minder mobiel zijn (buggy, rollator, rolstoel)

Deze klimaatwandeling wordt georganiseerd in het kader van de natuurkrachtmaand. Natuurkracht is het nieuwe fonds en innovatieprogramma voor natuurlijke oplossingen voor waterveiligheid. We zien de natuur als bondgenoot. Als bron voor ideeën die helpen tegen wateroverlast in Zuid-Limburg. En we nodigen iedereen uit om bij te dragen.

Vertrekpunt:

Bennetweg in Epen

https://goo.gl/maps/w8SLKsG1Pacn8C2U8

(Beeld: David Peskens)