U bent hier

Het Haringvliet na de kier

Samen met Wereld Natuur Fonds, Wageningen Universiteit en diverse partijen uit het werkveld organiseert Delta Talent op 18 juni 2020 een themadag over het Haringvliet. De voertaal is Engels.

In en rond het Haringvliet wordt hard gewerkt aan het herstel van de natuurlijke dynamiek tussen zee en rivier. Een historische stap hierbij is het kierbesluit: sinds januari 2019 gaan de Haringvlietsluizen weer regelmatig op een kier. Daarmee is er op deze plek na 47 jaar weer verbinding van de Noordzee met de grote Europese rivieren Rijn en Maas.

ARK Natuurontwikkeling wil samen met het Wereld Natuur Fonds de aandacht vestigen op het unieke en complexe systeem van de Delta. Rondom het Haringvliet werken zij met veel verschillende partijen samen aan het terugbrengen van de natuurlijke processen die passen bij een estuarium: de dynamiek van het getij, de zoet/zout-overgangen, het transport van sediment en nutriënten, etcetera.

Droomfondsproject Haringvliet

Er zijn nog veel stappen te zetten op weg naar een (ecologisch) duurzame overgang van rivier naar zee. In de huidige situatie is de delta na 1.000 jaar inpolderen, baggeren, bedijken en afdammen feitelijk nog nauwelijks een estuarien systeem te noemen. Het kierbesluit Haringvliet is een belangrijke stap op weg naar een meer natuurlijke dynamiek. Het maakt vismigratie mogelijk en een gedempt getij in het westelijke gedeelte van het Haringvliet. Er worden nog meer stappen gezet. Landbouwgrond rondom het Haringvliet wordt opgekocht en omgevormd tot natuur. Door oevers af te graven komt een groter deel van de natuurgebieden onder invloed van het getij en nemen slikken en platen in omvang toe. Daarvan profiteren steltlopers, volges als vis- en zeearend en trekvissen en zeehonden. Om de kansen voor trekvissen ten volle te benutten, gaan natuurorganisaties in gesprek met de beroepsvisserij. Het doel? De visserij in het gebied in balans brengen met de draagkracht van het systeem. Door toerisme en recreatie aan te wakkeren, krijgt de regio een economische en maatschappelijke impuls. Iedereen kan straks van de natuur van het Haringvliet genieten.

Vogelobservatorium Haringvliet. Foto: Ro&Ad Architecten
Vogelobservatorium Haringvliet. Foto: Ro&Ad Architecten

Wat zijn de volgende stappen? Op deze themadag bespreken experts en studenten de mogelijkheden. We gaan natuurlijk ook het veld in. Aan de rivierzijde van de Haringvlietsluizen maken we een wandeling naar de vogelkijkhut Tij. Je hebt er 360 graden-uitzicht over broedeilandjes vol met vogels, maar ook over het weidse Haringvliet en de Haringvlietsluizen. De eilandjes groeien jaarlijks op een natuurlijke manier aan door sedimentatie. Aan de zeezijde van de Haringvlietsluizen bezoeken we het natuurgebied de Kwade Hoek, een dynamisch getijdengebied waar zout zeewater in- en uitstroomt en waar geulen zandbanken aanwezig zijn.

Het definitieve programma volgt later. Wil je mee? Meld je dan aan via het inschrijfformulier op de site van Delta Talent.

Delta Talent is een initiatief van ARK Natuurontwikkeling en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij. De activiteiten van Delta Talent worden ondersteund door een brede groep bedrijven, onderwijsinstellingen, maatschappelijke organisaties en (overheids)instanties. Kijk voor meer informatie op www.deltatalent.nl.