U bent hier

World Fish Migration Day

In het kader van de Groen Blauwe Rijn Alliantie is er op de Wereld Vismigratie Dag van dit jaar in Nijmegen een programma opgezet rondom de vismigratie bij het Hollands-Duits Gemaal, gelegen in de Stadswaard. Dit programma met excursies en kinderactiviteiten wordt aangeboden door Natuur-educatiecentrum De Bastei, Rijkswaterstaat, Waterschap Rivierenland en ARK Natuurontwikkeling.

Ga mee op excursie naar de vistrappen bij het Hollands-Duits gemaal
Vanaf het startpunt De Bastei aan de Waalkade te Nijmegen vertrekken op 21 april  een viertal excursies naar de Stadswaard. Er wordt ruim een uur gewandeld met een gids waarbij een bezoek gebracht wordt aan de vistrap bij het Hollands-Duits Gemaal. Om echt vissen te kunnen zien zal in de geul zegenvisserij worden uitgevoerd. Het net wordt geleegd in (glazen) bakken om de vangst te bekijken. Dit om een indruk te krijgen van wat er zoal in het water rondzwemt. De excursies starten vanaf De Bastei om 11.00 uur, 12.00 uur, 13.00 uur en 14.00 uur. In de Bastei is allerlei informatie te vinden o.a. over trekvissen, leuke informatieve filmpjes worden getoond en u krijgt inzage in de monitoringsgegevens van de vispassage. Ook is er voor kinderen genoeg te doen deze dag bij De Bastei.

Verschillende Excursies
De excursies van 11.00 en 13.00 uur zijn in handen van ARK Natuurontwikkeling en leggen de nadruk meer op riviernatuur en natuurlijke begrazing.  De excursies van 12.00 en 14.00 hebben dankzij de begeleiding vanuit de Bastei meer een cultuurhistorische inslag. Maar met alle vier de excursies bezoekt u de vistrap en de visserij.

In de Bastei zijn consumpties te verkrijgen en zijn toiletten aanwezig.