U bent hier

Struintocht 2 juni Gulpdal

HELAAS, DEZE EXCURSIE ZIT VOL. INSCHRIJVEN IS NIET MEER MOGELIJK.

Speciaal voor de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij organiseren we in 2019 struintochten in het Geuldal én in het Gulpdal. Deelname is gratis op vertoning van de Voordeelbon uit de Voordeelagenda 2019 van de Nationale Postcode Loterij.

Deze struintocht vindt plaats in het Gulpdal.

GULPDAL

Dankzij een extra bijdrage van de Nationale Postcode Loterij kon ARK in 2018 een vliegende start maken met het project Grenzenloos Gulpdal, veilig door natuur. Samen met partners in België en Nederland werken we aan natuurlijke oplossingen voor de wateroverlast die in het Gulpdal optreedt na zware buien. En dat doen we niet met lelijke technische maatregelen, maar door water vast te houden. Beekdalbreed worden er in het Gulpdal ruimte gemaakt voor water. Het wordt straks langer vastgehouden door struweel op steile hellingen, door het verwijderen van drainages, door ruimte te creëren voor het riviertje Gulp zelf en door aanleg van natuurlijke erosie- en waterbuffers. Allemaal maatregelen die zorgen dat het water minder snel afstroomt van akkers en minder modder mee kan nemen naar de dalen én die het karakteristieke heuvellandschap en de natuur ten goede komen. 

BEDANKT!

Tijdens de struintochten lopen we door het resultaat van uw deelname aan de Postcode Loterij. Langs de Geul werd grond aangekocht en het gebied wordt begraasd door wildlevende runderen. Zeeën van bloemen, waaronder het bijzondere zinkviooltje, groeien op de oevers; langs de Geul leven ijsvogels en waterspreeuwen en in de bossen op de hellingen leven dassen en wilde katten.
In het Gulpdal hebben we ook grond aangekocht, maar werken we vooral op andermans grond om water langer vast te houden. Langs de Gulp broeden grote gele kwikstaarten, in de struwelen leven hazelmuizen en de zeldzame grauwe klauwier doet zich er te goed aan het rijke insectenleven.

PRAKTISCH

De struintochten gaan over ongebaande paden, dus trek stevige waterdichte schoenen en een lange broek aan.

Inschrijven kan via het inschrijfformulier.

Deelname is gratis; maximaal twee personen per bon uit de Voordeelagenda 2019; maximaal 20 personen per struintocht. Vol is vol.