U bent hier

Themadag Klimaatverandering op Texel

Op maandag 25 september organiseert Delta Talent samen met het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) en Hogeschool van Amsterdam (HvA) een themadag op Texel. Studenten van alle opleidingen kunnen zich hiervoor inschrijven via de inschrijflink op deze pagina. Studenten die de minor 'klimaatverandering in de stad' van de HvA volgen nemen automatisch deel.

Klimaatverandering op Texel

Het centrale thema van die dag is klimaatadaptatie. Hoe bereidt Texel zich voor op de verwachte klimaatverandering? Texel ligt in het beheergebied van HHNK en de gevolgen van klimaatverandering zijn daar nu al zichtbaar. De zeespiegel stijgt, de golven zullen harder op de kust beuken. Hoe waarborg je de veiligheid van de inwoners in de toekomst? De klimaatverandering heeft verder gevolgen voor de waterhuishouding op Texel. Er zullen vaker extreme regenbuien vallen, terwijl ook de kans op verdroging in de zomer toeneemt en de lucht- en watertemperatuur zal stijgen. Wat zijn de gevolgen voor de hoeveelheid zoet en zout water en voor de waterkwaliteit? En welke invloed heeft de Waddenzee op de veiligheid en waterhuishouding? Welke rol kan natuurontwikkeling spelen bij het omgaan met deze verwachte problemen?

Programma

Het exacte programma van de dag volgt nog. In ieder geval wordt een bezoek gebracht aan de dijk bij Oudenschild die momenteel wordt versterkt. Tip: deze themadag is op een maandag. Je kunt natuurlijk zelf eerder naar Texel gaan om een weekendje lekker uit te waaien! Inschrijven kan op de site van Delta Talent.

Delta Talent

ARK is initiatiefnemer en één van de partners van Delta Talent. Delta Talent inspireert toekomstige delta-, water- en natuurprofessionals. We leren studenten in te spelen op toekomstige uitdagingen op het gebied van water-, deltamanagement, klimaatverandering en bouwen met natuur.