U bent hier

De otter is terug in de Gelderse Poort, ook in Lingewaard?

Op 14 maart 2018 verzorgt Melanie Pekel van ARK Natuurontwikkeling, in samenwerking met Lingewaard Natuurlijk, een lezing in de Veldschuur in Bemmel over de terugkeer van de otter. Sinds enkele jaren leven otters in de Gelderse Poort, maar in Lingewaard is nog maar één waarneming bekend. Gaat dat veranderen?

Van oorsprong komt de otter in heel Nederland voor. Door vervolging en watervervuiling verdween de otter uit Nederland. In 1988 werd de laatste melding van een dood gevonden otter gedaan en was de otter officieel uitgestorven in Nederland. Maar de otter maakt een comeback!

Voor de terugkeer van de otter is veel werk gezet. Sinds het uitsterven van de otter is er ontzettend veel gedaan om er voor te zorgen dat deze toppredator weer terug kon keren in de Nederlandse natuur. Zo is in 2002 gestart met een herintroductieprogramma. Inmiddels heeft de otterpopulatie zich gestaag uitgebreid tot vermoedelijk zo’n 200 dieren. Het leefgebied van de otter breidt zich daarmee ook uit.

Sinds enkele jaren leven er ook otters in de Gelderse Poort. Aan de overkant van de Waal, in de Ooijpolder, en in de Rijnstrangen komen weer otters voor. In Lingewaard is nog maar één waarneming gedaan, maar het ligt in de verwachting dat de otter de komende jaren zich ook zal vestigen in de gemeente Lingewaard.

Reden om eens stil te staan bij dit mooie dier. Tijdens deze lezing zal Melanie Pekel onder andere ingaan op de leefwijze van de otter en waarom dit dier zo belangrijk is voor de natuur. En hoe de aanwezigheid van een otter vastgesteld kan worden.

De lezing wordt gehouden in de Veldschuur, Sportlaan 1M in Bemmel. U bent van harte welkom
vanaf 19.30 uur. De lezing begint om 20.00 uur en eindigt om 22.00 uur. De toegang inclusief een
kop koffie/thee bedraagt €7,50. Voor houders van de kaart ‘Vrienden van Lingewaard Natuurlijk’ is de toegang gratis.