Wilde kat in Limburg

Wilde kat op weg naar Zuid-Limburg

Recent cameravalonderzoek van ARK in het kader van het interregproject Habitat Euregio laat zien dat Zuid-Limburg zijn bedje mag spreiden voor de wilde kat. Een cameraval op het ecoduct bij Welkenraedt registreerde op 22 december 2012 een wilde kat. Dat kwam aan het licht tijdens een controleronde eind februari 2013. Het Belgische ecoduct gaat over de snelweg en hogesnelheidslijn Aken-Luik, en ligt in vogelvlucht op zo’n 12 km van de grens bij het Bovenste Bosch in Epen.

Intensief cameravalonderzoek op dat zelfde ecoduct in de winter van 2010-2011, leverde wel tamme maar geen wilde katten op. De recente waarneming van wilde kat laat zien dat de soort heel voorzichtig vanuit de Eifel en Ardennen zijn weg naar het noorden weet te vinden. Het lijkt nu nog te gaan om een enkel dier. Maar naarmate de populatiedruk in het nabije Duitse en Belgische leefgebied groter wordt, zal dat aantal naar verwachting toenemen.

Zekere of vrij zekere waarnemingen van wilde kat in Zuid-Limburg zijn tot nu toe uiterst zeldzaam. In 1963 werd bij Heerlen (Terworm) de eerste kat sinds de Romeinse tijd gezien. Pas in 2002 is bij Vaals (Vaalsbroek) een tweede exemplaar gevonden. In 2006 registreerde Jaap Mulder met behulp van een cameraval een wilde kat in het Bovenste Bosch.
Cameravalonderzoek in de jaren daarna leverde geen nieuwe waarnemingen op voor het uiterste zuiden van Nederland. Wel kwamen er soms meldingen van bewoners, wandelaars of andere passanten die meenden een wilde kat gezien te hebben. Het is moeilijk om deze precies op waarde te schatten als er geen aanvullend bewijsmateriaal is, zoals haren of andere sporen.

Zo kwam 30 november 2012 nog een melding van een dode wilde kat bij de Brunssumerheide. Een foto was meegeleverd, maar het kadaver zelf, het harde bewijs, was helaas niet meer terug te vinden. Ook uit het gebied tussen Gulpen en Reijmerstok kwam half januari 2013 een melding. Meteen daarop plaatste René Janssen voor het Habitat Euregio-project hier cameravallen, maar deze konden de waarneming (nog) niet bevestigen.

Waakzaam zijn blijft van groot belang. Natuurorganisaties, jagers of anderen die veel op de fauna in het mergelland letten, kunnen in april en mei van dit jaar bij ARK mee doen aan een cursus die hen traint om de betrouwbaarheid van waarnemingen te vergroten. Meer informatie over de cursus vindt u hier.

 Stuur deze pagina door

  • LinkedIn
  • Facebook
  • Twitter
  • Flickr
  • Youtube